ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สำเนา
ประกาศโรงเรียนบ้านจันลม
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
......................................................
          ด้วยโรงเรียนบ้านจันลม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3   จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการหรือเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ  2559  จำนวน  1  อัตรา อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3  ที่ ศธ 04140/5161  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2558  นั้น
          บัดนี้การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  23  ราย  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                     ประกาศ  ณ   วันที่  24  ธันวาคม   2558

                                                                     (ลงชื่อ)   ขวัญ   พันธ์จันทร์
                                                                               (นายขวัญ    พันธ์จันทร์)
                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันลม
ดาวโหลดเอกสารแนบท้ายด้านล่างครับ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 4783 ครั้ง