ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รับการนิเทศการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม จากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยท่านวิลาวัลย์ ศรศิลป์ และท่านบพิตร มีหนองหว้า
เมื่อวันที่  29  มกราคม  2563  โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ได้รับการนิเทศการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม จากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยท่านวิลาวัลย์ ศรศิลป์ และท่านบพิตร มีหนองหว้า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใหญ่ใจดี ที่เมตตาดูแลให้คำแนะนำ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในทุกมิติ ขอบคุณสำหรับความมีกัลยาณมิตรที่มอบให้แก่คณะจันลมด้วยดีเสมอมาครับ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2563,10:47   อ่าน 267 ครั้ง