ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ที่ควรทราบ จาก website blogsoi

ที่ website   www.blogsoi.com   ได้รวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษในชื่อว่า "คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ผู็เรียนภาษาอังกฤษควรรู้
รวบศัพท์ได้ 3500 คำ


โดยวิธีการรวบรวมนั่น ได้รวบรวมจาก
* หนังสือสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และหนังสือการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษพื้นฐานซึ่งมีคำศัพท์ไม่ซ้ำกันจำนวน 1384 คำ
* คำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ 1000 คำแรก
* คำศัพท์ที่ใช้ในการอ่านหนังสือพิมพ์เบี้องต้น 1500 คำ ค
* ำศัพท์พื้นฐานใช้บ่อย 1500 คำ และ
* สุดท้ายกลุ่มคำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ 3000 คำ
โดยเราได้ตัดคำซ้ำหรือใกล้เคียงกันออกแล้ว (เช่นคำที่เติม ing, s, ed ฯลฯ)

จึงได้นำศัพท์และคำแปลมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนโปรแกรมนี้

click ตรงนี้เพื่อ download โปรแกรม

เมื่อ click แล้วการ download จะเกิดขึ้นประมาณนี้ครับ

หน้าจอนี้ ให้ click ปุ่ม download ครับ (1)

หน้าจอนี้ พยายามจะบอกท่านว่า ไม่สามารถตรวจไวรัสในไฟล์ได้ เพราะขนาดใหญ่เกินไป
ก็ click  Download anyway ครับ

หน้าคำถามก่อนจะ download ว่า จะให้ทำอย่างไรกับ ไฟล์ setupblogsoi.com ก็ click save file ครับ

การ download ก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วครับ
อย่าลืมใช้ browser เป็น firefox นะครับ


เมื่อติดตั้งแล้ว
หน้าตาโปรแกรม
ศัพท์ 3500 คำ แบ่งเป็นชุดละ 20 คำ ได้ 175 ชุด
ผู้ใช้พิมพ์เลขที่ชุดที่ต้องการ

ในแต่ละชุด โปรแกรมจะแสดงคำศัพท์
ผู้ใช้ click ที่คำใด จะแสดงคำแปลและเสียงอ่าน
หาก เลือกข้อ 5 จะแสดงคำแปลและเสียงอ่านของศัพท์ทุกคำในชุด ทีละคำ

มีแบบฝึกหัด 3 แบบ ได้แ่ก่
1. ฝึกพิมพ์
โปรแกรมแสดงความหมาย ให้ผู้ใช้ได้พิมพ์คำศัพท์ โดยบอกใบ้จำนวนตัวอักษรด้านท้าย
ผู้ใช้มีโอกาสตอบได้ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะบอกใบ้ตัวอักษรที่ถูก

2. ฝึกแบบ multiple choice
เ็ป็น choice แบบ 4 ตัวเลือก
หากเลือกผิด โปรแกรมจะอ่านศัพท์ของตัวเลือกที่ผิดให้เพื่อทราบคำที่เลือกผิด

5. ฝึกฟังเสียงแล้วพิมพ์ศัพท์

นอกจากนี้ยังมีหน้าฝึกรวม
หน้านี้ สามารถเลือกให้แสดงศัพท์ทุกตัวตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกฝึกพิมพ์ศัพท์ตามอักษรนำหน้า หรือ ตามจำนวนอักษรในศัพท์
และยังสามารถเลือกสอบจากชุดศัพท์ได้อีกด้วย

click บรรทัดนี้ เพื่อไปอ่านบทความ "รายชื่อศัพท์ทั้ง 3500 คำ"

ยังมีโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ในหมวด
* โปรแกรมในครัวเรื่อน
เช่น
โปรแกรมท่องแม่สูตรคูณ
โปรแกรมท่องศัพท์ต่าง ๆ  อีกหลากหลายครับ