ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบคัดพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z
แบบคัดพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z

แบบคัดพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z สำหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษครับ ดาวโหลดไปให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันได้เลยครับผม

แบบคัดพยัญชนะ A แบบคัดพยัญชนะ B แบบคัดพยัญชนะ C แบบคัดพยัญชนะ D
แบบคัด A แบบคัด B  แบบคัด C แบบคัด D

 

แบบคัดพยัญชนะ E แบบคัดพยัญชนะ F แบบคัดพยัญชนะ G แบบคัดพยัญชนะ H
แบบคัด E แบบคัด F แบบคัด G แบบคัด H

 

แบบคัดพยัญชนะ I แบบคัดพยัญชนะ J แบบคัดพยัญชนะ K แบบคัดพยัญชนะ L
แบบคัด I แบบคัด J แบบคัด K แบบคัด L

 

แบบคัดพยัญชนะ M แบบคัดพยัญชนะ n แบบคัดพยัญชนะ o แบบคัดพยัญชนะ p
แบบคัด M แบบคัด N แบบคัด O แบบคัด P

 

แบบคัดพยัญชนะ q แบบคัดพยัญชนะ r แบบคัดพยัญชนะ s แบบคัดพยัญชนะ t
แบบคัด Q แบบคัด R แบบคัด S แบบคัด T

 

แบบคัดพยัญชนะ u แบบคัดพยัญชนะ v แบบคัดพยัญชนะ w แบบคัดพยัญชนะ x
แบบคัด U แบบคัด V แบบคัด W แบบคัด X

 

แบบคัดพยัญชนะ y แบบคัดพยัญชนะ z
แบบคัด Y แบบคัด Z