ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นิทานพาเพลิน
นิทานพาเพลิน
การเล่านิทาน เป็นการพัฒนาสมองลูก น้ำเสียงสนุกสนานในขณะที่เล่านิทาน
จะช่วยให้เด็กสนใจฟังในขณะที่สมองของลูก จะสร้างภาพตามเรื่องที่เล่า
และทุกครั้งที่ลูกได้ฟังนิทานเรื่องใหม่ สมองของลูกจะสร้างเครือข่ายเส้น
ใยสมองขึ้นมา ในขณะที่การฟังนิทาน เรื่องเดิมซ้ำ ๆจะเกิดการสร้างไขมัน
สมองหุ้มเส้นใยสมอง ทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น และเมื่อเครือข่ายเส้นใย
สมองเติบโตเต็มที่แล้ว ลูกจะสามารถนำเอาจินตนาการที่วาดขึ้น มาใช้เพื่อ
ตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
  กล่องดนตรีมหัศจรรย์
กล่องดนตรีมหัศจรรย์
- กล่องดนตรีมหัศจรรย์ -ความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาว
- เกือบไปแล้วมดดำ - นางฟ้าตัดเสื้อ
- บทเรียนของคางคงจอมโอ้อวด - ลาจอมขี้เกียจ
- ลูกหมูกับแม่มดเจ้าเล่ห์ - สิงโตผู้รอบคอบ
- สิงห์โตฟันสวยกับหนูฟันขาว - หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับฝูงแกะ
- อวัยวะประท้วง - เจ้าหญิงแคนตาลูป
- แพะจอมโกหก - ภูตน้อยคอมพิวเตอร์
- ม้าลายไม่พูด - ยีราฟอยากเป็นนักร้อง
- วันสนุกของลูกหมี - สิงห์น้อยเป็นหวัด
- สุนัขจิ้งจอกอยากกินองุ่น - หนอนน้อยกับแอบเปิ้ล
- ของเล่นน้อยใจ (Video) - เต่าอยากบิน (Video)