ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วี ดี โอ เพลงภาษาอังกฤษ
วี ดี โอ เพลงภาษาอังกฤษ
* เพลง DAY'S OF THE WEEK
* เพลง COLOR OF SONG
* เพลง I'M GOING OUT TO LONDON
* เพลง HAVE TWO HANDS
* เพลง THE LAUGHING MAN
* เพลง COME ON AND JOIN THE GAME
* เพลง ARE YOU SLEEPING
* เพลง MY TRICYCLE
* เพลง LAVENDER'S BLUE
* เพลง SUPER CALIFRAGIL