ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วี ดี โอ ท่องจำแม่สูตรคูณแม่ 2-12
วี ดี โอ ท่องจำสูตรคูณ แม่ 2-12
*สูตรคูณแม่ 2 ตื่นเช้าไปโรงเรียน
* สูตรคูณแม่ 3 ผิดสามโทษมาเยือน
* สูตรคูณแม่ 4 สี่เท้าทั้งหลาย
* สูตรคูณแม่ 5 ด้วยนิ้วทั้งห้า
* สูตรคูณแม่ 6 หกตกไม่แตก
* สูตรคูณแม่ 7 พูดดีเจ็ดวัน
* สูตรคูณแม่ 9 ก้าวหน้า
* สูตรคูณแม่ 10 สิบนิ้วมือพนม
* สูตรคูณแม่ 11 วันละสิบเอ็ด
* สูตรคูณแม่ 12 สิบสอง ช่วยกันแบ่งเบา