ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.2
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.2

แบบฝึกชุดนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนบ้าง จึงได้นำเสนอไว้เผื่อมีคุณครูท่านใดสนใจจะนำไปใช้

เนื่องจากต้นฉบับที่เป็น world ที่บันทึกไว้ในแผ่นซีดีเปิดไม่ได้ จึงได้สแกนใหม่และบันทึกเป็น pdf