ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะอนุบาล
แบบฝึกทักษะอนุบาล  คลิกตามลิงค์นะครับ

แบบฝึกทักษะ เตรียมความพร้อม http://panletshare.igetweb.com/index.php?mo=21
ลากเส้นลีลามือ http://www.singarea.moe.go.th/super-vi/skill.htm

แบบฝึกทักษะและนิทานhttp://www.banphonngam.com/data-6630.html
แบบฝึกลากเส้นลีลามือต่างประเทศ

http://www.enchantedlearning.com/categories/preschool.shtml

Phonics Worksheets http://www.kidslearningstation.com/reading/plural/

shapebook patterns http://www.eduplace.com/shapebook/

http://www.tlsbooks.com/kindergartenworksheets.htm

http://www.first-school.ws/theme/handwriting.htm

http://www.kidzone.ws/math/kindergarten.htm

http://www.superteacherworksheets.com/comprehension.html

http://homeschooling.about.com/

http://www.math-aids.com/Kindergarten/Number_Recognition_Lesson_Plan.html

http://www.sdds.org/Kids.htm

http://www.kindergartenworksheets.net/kindergarten-english-worksheets.html

http://www.kids-pages.com/worksheets.htm

ขอขอบคุณเว็บไซต์ http://www.paksom.org