ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบคิดเลขเร็วป.1-6
แบบคิดเลขเร็วป.1-6

ดาวน์โหลดคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-6


มี แนวข้อสอบคณิตคิดเลขเร็วมาให้เพื่อนครูและผู้สนใจได้ดาวน์โหลด ไว้ฝึกฝนลูกหลานครับ เป็นคิดเลขเร็วจาก สพป.นครราชสีมา เขต 6 ขอบคุณคณะครูผู้ออกข้อสอบทุกท่านค่ะ

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6