ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบฝึกคณิตชั้น ป.1-6
แบบฝึกคณิตชั้น ป.1-6

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1-6

Download

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.1
http://www.ziddu.com/download/13978715/MAC-P1.rar.html

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.2 ชุดที่ 1
http://www.ziddu.com/download/14002762/macp2_1.rar.html

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.2 ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/14002761/p2_2.rar.html

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.3
http://www.ziddu.com/download/14002760/macp3.rar.html

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.4
http://www.ziddu.com/download/14113168/macp4.rar.html

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.5
http://www.ziddu.com/download/14113169/macp5.rar.html

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.6
http://www.ziddu.com/download/14113170/macp6.rar.html