ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมแผนการสอน
รวมแผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครบทุกวิชา
แจกแผนคอมพิวเตอร์ ม.1-6 เชิญโหลดตามสบาย
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (แผนการสอนคอมพิวเตอร์) ป.1 - 6
แผนการสอนคอมป.1-6
คู่มือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา สร้างเว็บสวยอย่างมืออาชีพด้วย HTML
แผนการสอนวิชา สร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นด้วย Flash
แผนการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-ม.6 หลักสูตร 51(ใหม่ล่าสุด)
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1- ป.6