ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมคำนวณวิทยฐานะ
โปรแกรมคำนวณวิทยฐานะ

โปรแกรมคำนวณวิทยฐานะ ด้านที่ 3 T score และ Z score

(สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามความเหมาะสม)
แล้วลบลำดับที่เกิน ก็จะได้คำตอบแล้ว
(คอลัมภ์ P คือข้อ 1 - 8 ตามเอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ.3 (กลัวคนอื่นงงก็เลยเขียนข้อไว้)
คำตอบแต่ละข้อคือคอลัมภ์ O
สังเกตว่าช่วงของข้อมูลคือ บรรทัดที่ 5 ถึง ตัวเลขในช่องคอลัมภ์ Q
ส่วนตัวเลขคอลัมภ์ Q คือ บรรทัดสุดท้ายของข้อมูลครับ)
**********************

อยากดูตัวอย่าง ต้องดูที่ file
น่ะค่ะ
**********************

ระวัง! 2 ปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนไม่เท่ากัน
อย่าลืมลบส่วนเกินน่ะค่ะ ไม่เช่นนั้นแล้ว
ท่านจะได้คำตอบที่ผิดไป

**********************

ข้อมูลของนักเรียนครูบ๋อม
(ครูบ๋อม_8 รหัส_2 ปีการศึกษา_สรุปรวม)

ขอบคุณห้องเรียนครูบ๋อม
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  (33140)
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.045-968988