ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.22 KB
2.การขอย้ายเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.67 KB
3.การขอย้ายออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.69 KB
4.การขอผ่อนผันฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.04 KB
5.การขอลาออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.4 KB
6.การขอเทียบโอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.19 KB
7.การขอใบแทนเอกสารฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.38 KB
8.การขอใช้อาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.76 KB