ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หนังสือเรียนธรรมศึกษา/เอกสาร
หนังสือเรียนธรรมศึกษา/เอกสาร
หนังสือเรียนธรรมศึกษา / เอกสาร 
 
 
หากพบลิงก์เสียไม่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณาพิมพ์แจ้งที่หน้า "แสดงความคิดเห็น"  หรือโทร.แจ้งก็ได้  ขอบคุณมากๆ
ไฟล์หนังสือ-เอกสาร ส่วนมากเป็นไฟล์ PDF คอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ไว้ก่อนแล้ว
  
................................................................

วิธีปริ้นท์ไฟล์เอกสาร PDF  คลิกอ่าน 
 
 สำหรับชั้นตรี  

 สำหรับชั้นโท  

 สำหรับชั้นเอก  

  • หนังสือพุทธประวัติ สำหรับธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ฉบับปภาโต ภิกขุ » ดาวน์โหลด
  • เสียงอ่านหนังสือพุทธประวัติ สำหรับธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ฉบับปภาโต ภิกขุ » ดาวน์โหลด

  • โปรแกรมพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ช่วยอธิบายความหมายคำศัพท์ต่างๆ » ดาวน์โหลด   วิธีใช้
  • หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ » ดาวน์โหลด

  • หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม » ดาวน์โหลด


  • กระดาษสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม (ยาว) ขนาดเท่าของจริง ใช้สอบจริงในสนามสอบได้   
  • ใช้กระดาษขนาด F14  » ดาวน์โหลด 

  • กระดาษสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม (สั้น) สำหรับทดลองเขียนกระทู้ ใช้กระดาษ A4 » ดาวน์โหลด