ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ก.พ. 63 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านจันลม
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ o-net ชั้น ป.6 และชั้น ม.3
โรงเรียนบ้านจันลม
16 ม.ค. 63 หยุดเรียนวันครู
โรงเรียนบ้านจันลม
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก/กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่/การแข่งขันกีฬา
โรงเรียนบ้านจันลม/ชุดกีฬา โรงเรียนบ้านจันลม
07 ม.ค. 63 ถึง 09 ม.ค. 63 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านจันลม/ชุดกีฬา โรงเรียนบ้านจันลม
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2562
โรงเรียน โรงเรียนบ้านจันลม
16 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านจันลม
16 พ.ค. 62 คณะกรรมการนิเทศเตรนียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 พ.ค. 62 อบรมหลักสูตรต้านทุจริต ณ รร.บ้านกะกำ
รร.บ้านกะกำ สพป.ศรีสะเกษ เขต.3
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียน โรงเรียนบ้านจันลม