ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ค. 63 หยุดชดเชย
โรงเรียนบ้านจันลม
06 ก.ค. 63 หยุดวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านจันลม
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านจันลม
10 ก.พ. 63 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านจันลม
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ o-net ชั้น ป.6 และชั้น ม.3
โรงเรียนบ้านจันลม
16 ม.ค. 63 หยุดเรียนวันครู
โรงเรียนบ้านจันลม
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก/กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่/การแข่งขันกีฬา
โรงเรียนบ้านจันลม/ชุดกีฬา โรงเรียนบ้านจันลม
07 ม.ค. 63 ถึง 09 ม.ค. 63 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านจันลม/ชุดกีฬา โรงเรียนบ้านจันลม
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2562
โรงเรียน โรงเรียนบ้านจันลม
16 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านจันลม
16 พ.ค. 62 คณะกรรมการนิเทศเตรนียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 พ.ค. 62 อบรมหลักสูตรต้านทุจริต ณ รร.บ้านกะกำ
รร.บ้านกะกำ สพป.ศรีสะเกษ เขต.3
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียน โรงเรียนบ้านจันลม